Whatsapp Destek 0850 665 6065
  1. Ana Sayfa
  2. Tekrarlayan Karpal Tünel Sendromu
Tekrarlayan Karpal Tünel Sendromu

Tekrarlayan Karpal Tünel Sendromu

  • 28 November 2021
  • 0
  • 102
  • 0 Yorum

Tekrarlayan Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel Sendromu Ortopedi Kliniklerinde en çok karşılaşılan sinir sıkışması rahatsızlığıdır. Boyun omurları arasından çıkarak elin ilk üç parmağı ve 4. parmağın dış yarısına kadar giden (median sinir) kablo, el bileğinden geçerken adına karpal tünel denilen kanalda sıkışabilir.Sıkışma sonrasında kanal içinde oluşan basınç arttıkça sinirin ulaştığı bölgelerde hem hareket hem de duyu kusurlarına yo laçabilir. Bunlar el ve parmak uçlarında uyuşukluk ,gece ağrıları ,kavrama güçsüzlüğü şeklinde olabilir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİ

Karpal Tünel Sendromu başlangıç tedavisi cerrahi olmayan yani konservatif tedavidir. Bu tedavide, hastanın şikayetleri ve muayene bulguları hafif ise el bilek ateli kullanma,aktivite düzenlenilmesi ve bazı durumlarda enjeksiyon uygulaması yapılmaktadır. Orta ve ileri düzeydeki karpal tünel sendromu tedavisi cerrahidir. Amaç sinirin içinden geçerken sıkıştığı karpal tünelin tavanını uzunlamasına açarak ,kanal içindeki basıncı düşürmektir.Ameliyat yöntemleri açık cerrahi , kısmi açık cerrahi ve bunun bir şekli sayılabilecek endoskopik yani kapalı cerrahi yöntemidir.

Karpal tünel ameliyatlarında   olabilecek komplikasyonlar; median sinirin ameliyat esnasında yaralanması, yaralanan sinirin uçlarında  nöroma denilen ağrılı şişliklerin oluşması , yara yeri sorunları ve yetersiz tünel gevşetme yapılmasıdır. İkincil karpal tünel gevşetme ameliyatlarında sebep olarak en fazla tespit edilen durum , yetersiz gevşetme yapılmış olmasıdır.Hastalığın tekrarlamasının diğer sebepleri parmakları kapatan tendonların el bileği seviyesinde iltihaplanması , yara dokusunun  sinir üzerine baskı yapması, karpal tünel içerisinde yer kaplayan kitle oluşması ve ameliyat sonrasında sinirin gerilmesi sayılabilir. Şeker hastalığı, hipertansiyon ve romatizmal hastalıkların bulunması hastalığın tekrar etmesi için risk faktörüdür. 

 

TEKRARLAYAN KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA TEŞHİS

       Hastalığın  ilk seferinde görülen uyuşukluk,his kaybı ,özellikle geceleri artan ağrı şikayetleri tekrar eder. Ağır durumlarda sıkma gücünde azalma,el kaslarında erime görülebilir. Sinir iletim ölçümü için kullanılan EMG, birincil sinir sıkışması teşhisindeki kadar değerli değildir. Çünkü iyi bir tedavi ile dahi EMG bulguları ancak 6 ayda normale döner. Kanal içinde yer kaplayan kitle varlığı ve sinirin devamlılığının tetkiki için MR ve Ultrason dan faydalanılmaktadır. Tüm bu inceleme methotlarına rağmen en önemli teşhis yöntemi, sinirin hasarlı olduğu bölgeye parmak ucuyla vurulduğunda hastanın elektriklenme tariflemesidir.

TEKRARLAYAN KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA TEDAVİ

   Tedavi cerrahidir. Daha önceki ameliyat bölgesi daha geniş açılarak sinirdeki muhtemel hasar durumu,nöroma denilen ağrılı sinir ucu kalınlaşmalarının varlığı,kanalın tamamı ile  açılarak gevşetilmiş mi olduğu incelenilir. Sinirde kesi var ise mikrocerrahi yöntemler kullanılarak onarım yapılır. Nöromalar temizlenir. Eğer sinir kesik ve uçları birleştirilemiyorsa ,bacaktan  alınan sinirin araya köprü şeklinde koyulması ile onarım yapılır.Tekrar cerrahi müdahaleye maruz kalan median sinire kaygan ve nemli bir ortam sağlamak için çevre komşu dokulardan damarlı yağ dokusu sarmalı yapılır. Ameliyat sonrası dönemde el bileğine 2-4 hafta alçı uygulanır.

 

 


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rating*